Contact: hepaspirit@gmail.com OR cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 251264
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
aaad cendi abc ruong bac thang

NEWS

Soil, Water, Humus and Micro-Organism Analysis in Piloting Agro-EcoFarming System

Soil, Water, Humus and Micro-Organism Analysis in Piloting Agro-EcoFarming System (11/09/2018)

Philosophy of Nurturing Nature through eco-farming has been practiced at HEPA’s pilot models located in different villages (Mr. Hoang Huu Phuoc’s garden, An Linh Son farm, Cultural and Ecological village of Violak and HEPA Huyen Vi farm) based on 5 steps of landscape ...

Detail...

CENDI Pilot Project: Livelihood Sovereignty and Village Wellbeing Pilot Baseline Study in Mekong Region

CENDI Pilot Project: Livelihood Sovereignty and Village Wellbeing Pilot Baseline Study in Mekong Region (24/08/2018)

In Vietnam, Livelihood of Indigenous Ethnic Communities are classified according to conventional economic measurements, such as cash income, as the most impoverished population. However, these measurements do not take into account non-cash-income factors contributing to ...

Detail...

PRACTICAL WORKSHOP: Solar Energy and Agroecology Farming from July 20-30 2018 in HEPA

PRACTICAL WORKSHOP: Solar Energy and Agroecology Farming from July 20-30 2018 in HEPA (19/06/2018)

The workshop has three components:
1. Agricultural Historical Analysis
2. Agroecology and Eco-Farming Practice
3. Solar Energy and its Practical Use in Eco-farming ...

Detail...